Najbliższe wydarzenia

SPOTKANIE OTWARTE

Zapraszamy na kolejne spotkanie otwarte - w środę, 31 stycznia. Zaczynamy od udziału w Mszy o 18.00 i Nieszporach bezpośrednio po niej. Tym razem naszymi gośćmi będą państwo Irmina i Krzysztof Antoszkiewiczowie, członkowie stowarzyszenia Spotkania Małżeńskie. Opowiedzą nam o tym, jak Kościół służy tzw. małżeństwom niesakramentalnym, jak im towarzyszyć i ich wspierać.

Aktualności

POMÓŻ NAM BYĆ KOŚCIOŁEM WYCHODZĄCYM

Podczas wizyty w Peru w niedzielę, 21 stycznia, papież Franciszek modlił się w katedrze w Limie przed relikwiami świętych tego narodu. Wśród nich jest troje świętych dominikańskich, w tym Róża z Limy, świecka dominikanka, patronka Ameryki Południowej.

NASZA ZWYKŁA ŚWIĘTOŚĆ

Co roku około pierwszej dekady stycznia Kościół kończy świętowanie tajemnicy Bożego Narodzenia i rozpoczyna czas, który często nazywany jest w liturgii Okresem Zwykłym. Kapłani sprawujący Mszę wracają do zielonych ornatów, w ciągu tygodnia i w niedziele słuchamy kolejno następujących po sobie fragmentów Ewangelii, a hymny brewiarzowe z powrotem zmieniają się z dnia na dzień. Tak właśnie wygląda czas, który w przedsoborowych księgach liturgicznych określano jako tempus ordinarium albo tempus per annum – Okres Zwykły, czas w ciągu roku.

Dlaczego nazywamy go „zwykłym”? Zamiast odwoływać się do os...

SKORO I TAK NIE DOTRZYMAM POSTANOWIEŃ...

Postanowienia noworoczne są przede wszystkim pożywką dla wszystkich satyryków i kpiarzy. Jeśli celem podejmowania postanowień miałoby być tylko samo ich podejmowanie – bo przecież wiemy dobrze, że na pewno nie damy rady ich dotrzymać – bylibyśmy już tylko o krok od cynizmu

CREDO EUCHARYSTYCZNE

Nikolett Murányi, świecka dominikanka z Węgier, przygotowała eucharystyczne Credo. W krótkich słowach wyraża ono całość katolickiej wiary w obecność Chrystusa w Najświętszym Sakramencie.

Wszystkie artykuły