Życie fraterni

BŁOGOSŁAWIENI CZYSTEGO SERCA

Boże, Ty zechciałeś ubogacić swój Kościół różnymi darami Świętych Zakonu Kaznodziejskiego, daj nam tak ich naśladować, abyśmy mogli kiedyś połączyć się z nimi w wiecznej radości.

OBYŚMY SPOTKALI SIĘ W NIEBIE

Niebo jest naszą ojczyzną. Mamy nadzieję, że spotkamy się tam ze wszystkimi, którzy poprzedzili nas w ziemskiej wędrówce.

MIŁOŚĆ ŚWIADCZONA NASZYM ZMARŁYM

Listopad to szczególny czas, w którym z całym Kościołem pamiętamy o naszych zmarłych braciach i siostrach, prosząc dla nich o Boże miłosierdzie.

STRZAŁKA CZASU MA TYLKO JEDEN KIERUNEK

Podczas spotkania otwartego 28 września 2022 r. naszym gościem był p. dr Piotr Kociński, który podjął temat „Człowiek a technologia – wyzwania i zagrożenia”.

KU GÓRZE, JAK DOMINIK

W środę, 21 września 2022 r., odbyło się pierwsze powakacyjne comiesięczne spotkanie formacyjne dla profesów czasowych i nowicjuszy.

O DYLEMATACH KATOLIKA-POLITYKA

Podczas spotkania 14 września 2022 r. z cyklu "Znaki czasu" nasz współbrat, prof. Mariusz Golecki, przedstawił nam skomplikowane zależności między polityką a wartościami chrześcijańskimi.

NOWY POCZĄTEK WZRASTANIA

W środę, 7 września 2022 r., zainaugurowaliśmy kolejny rok naszych regularnych spotkań we fraterni.

O FORMULE PROFESJI

Złożenie przyrzeczeń to dla mnie przede wszystkim wielka łaska i dar od Boga, bo już nie jeden raz doświadczyłem, że ilekroć wydaje mi się, że to ja Bogu coś daję, obiecuję, deklaruję – to tak naprawdę dużo więcej daje On, a moja deklaracja jest tylko marną odpowiedzią na Jego wcześniejsze zaproszenie i obdarowanie.

Wszystkie wpisy