Agnieszko, odpoczywaj w pokoju!

W piątek, 2 czerwca 2023 r., pożegnaliśmy w Sandomierzu naszą siostrę, śp. Agnieszkę Różę Pietrusińską OP.

Agnieszka została pochowana w dominikańskim habicie na cmentarzu komunalnym. Towarzyszenie modlitwą Jej ostatniej drodze było wyrazem naszej wdzięczności za Jej piękne i pełne wiary życie – i naszej wiary w to, że Agnieszka tworzy teraz z nami wspólnotę w inny, lepszy sposób.

Dziękujemy wszystkim, którzy w ostatnim czasie otaczali modlitwą śp. Agnieszkę i jej bliskich.

To nie przypadek, że pogrzeb odbywał się w dniu, w którym Kościół w Polsce, a szczególnie dominikanie czczą męczeństwo bł. Sadoka i jego Towarzyszy, męczenników sandomierskich z 1260 r. Po uroczystościach pogrzebowych nie mogliśmy nie nawiedzić także krypty kościoła św. Jakuba w Sandomierzu, w której czczone są ich relikwie. Powierzając ich wstawiennictwu nasze kaznodziejstwo, prosiliśmy, aby dokonało się ono aż do końca.