Czworo nowych profesów wieczystych

W środę, 26 kwietnia 2023 r., dwie nasze siostry: Marta i Iryna oraz dwóch braci: Michał i Bartłomiej złożyli swoje przyrzeczenia wieczyste w Zakonie Kaznodziejskim. Wielka radość!

Najpierw – wraz z braćmi z klasztoru na Służewie - dziękowaliśmy Bogu za dar ich powołania, a potem świętowaliśmy i radowaliśmy się podczas agapy. 

Dziękujemy wszystkim, którzy w tych dniach szczególniej otaczali modlitwą naszych neoprofesów!

Błogosławiony ojcze Michale, módl się za nami!

Kilka zdjęć z rekolekcji zamieściliśmy na naszym profilu facebookowym. Zapraszamy!