Ku górze, jak Dominik

W środę, 21 września 2022 r., odbyło się pierwsze powakacyjne comiesięczne spotkanie formacyjne dla profesów czasowych i nowicjuszy.

Piotr, nasz formator, przypomniał, czym jest formacja, kto jest za nią odpowiedzialny i czemu formacja we fraterni ma służyć. Była mowa także o formule naszych spotkań i wymaganiach, które stawia przed nami zatwierdzony dla Polskiej Prowincji program formacji.

W drugiej części spotkania profesi czasowi próbowali podzielić się w mniejszych grupach swoim rozumieniem i doświadczeniem własnego kaznodziejstwa. 

Nowicjusze natomiast mieli okazję posłuchać o złożonych strukturach całego Zakonu Dominikańskiego, gałęziach tego Zakonu, oficjalistach, prawach w nim rządzących oraz o Rodzinie Dominikańskiej. Ciekawych i celnych pytań nie brakowało!

Błogosławiony ojcze Michale, wychowawco osób świeckich i konsekrowanych, wspieraj naszą codzienną formację swoim przykładem i modlitwą!