Litania do dominikańskich Świętych

Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Niepokalana Królowo Różańca świętego, módl się za nami.
Opiekunko naszego Zakonu, módl się za nami.


Św. Dominiku, nasz ojcze, uczący nas mówić z Bogiem i o Bogu – módl się za nami.
Św. Augustynie, regułodawco i przykładzie życia wiernego Bogu
Św. Jacku, ewangelizatorze Wschodniej Europy
Św. Piotrze z Werony, swoim męczeństwem pociągający zabójców do Chrystusa
Św. Rajmundzie, opiekunie ubogich i troskliwy orędowniku zniewolonych
Św. Albercie Wielki, szukający dróg Prawdy
Św. Tomaszu z Akwinu, zakochany w Tym, który jest Mądrością
Św. Ludwiku Bertrandzie, wychowawco młodzieży i gorliwy misjonarzu
Św. Wincenty Ferreriuszu, gorliwy kaznodziejo nawracający zagubionych
Św. Katarzyno, nasza matko, pragnąca przyoblec się Prawdą wieczną
Św. Antoninie, mądry doradco, zasłużony dla Trzeciego Zakonu
Św. Piusie V, modlitwą różańcową odpierający ataki na Kościół
Św. Różo z Limy, z całym stworzeniem wielbiąca Boga
Św. Marcinie de Porres, wzorze prostej miłości
Św. Janie Maciasie, wiernie walczący w modlitwie o niebo dla dusz czyśćcowych
Św. Zdzisławo z Lemberku, patronko młodych małżeństw
Św. Małgorzato z Węgier, orędowniczko swej ojczyzny
Św. Katarzyno Ricci, sławiąca gorącym sercem samotność i mękę Chrystusa
Św. Agnieszko z Montepulciano, wynagradzająca za grzech nieczystości
Św. Franciszku Capillas i męczennicy chińscy, niosący Ewangelię na krańce świata
Św. Ludwiku Mario, niewolniku Maryi i Jej oddany głosicielu
Św. Janie z Kolonii i Towarzysze, broniący wiary w prawdziwą obecność Chrystusa w Eucharystii
Św. Wawrzyńcze i męczennicy japońscy, członkowie Rodziny Dominikańskiej
Św. Ignacy i męczennicy Wietnamu, umacniający prześladowanych dla imienia Chrystusa
Św. Arnoldzie Janssenie, założycielu misjonarzy niosących Słowo Boże

Bł. Joanno, dająca światu Dominika i jego Zakon
Bł. Manesie, troszczący się o mniszki bracie Dominika
Bł. Diano Andalo, patronko o mądrej wrażliwości
Bł. Jordanie z Saksonii, przyjacielu Dominika i Diany
Bł. Reginaldzie, obdarzony czułą opieką Maryi
Bł. Fra Angelico, z głową i sercem pełnymi Piękna Najwyższego
Bł. Czesławie, oddany ludziom, z którymi dzieliłeś codzienność
Bł. Sadoku i Towarzysze, nieugięci wobec zapowiedzi męczeństwa
Bł. Henryku Suzo, wychwalający Mądrość Przedwieczną okrytą wiekuistą pięknością
Bł. Janie z Vercelli, czczący Najświętsze Imię Jezus
Bł. Rajmundzie z Kapui, cierpliwy spowiedniku i uczniu Katarzyny
Bł. Magdaleno Panatieri, przykładzie gorącej modlitwy
Bł. Małgorzato z Castello, niewidoma fizycznie, lecz widząca oczyma miłości
Bł. Mario Poussepin, idąca z miłością do potrzebujących
Bł. Jakubie de Voragine, studiujący żywoty Świętych
Bł. Agnieszko od Jezusa, wypraszająca Kościołowi mądrych kapłanów
Bł. Benwenuto, mężnie znosząca cierpienia
Bł. Małgorzato z Sabaudii, zabiegająca o pokój dla Kościoła powszechnego
Bł. Sebastianie Maggi, obdarzony łaską czułego współczucia dla grzeszników
Bł. Alfonsie i męczennicy japońscy, dający swą śmiercią wzrost Kościołowi
Bł. Łucjo z Narni i bł. Stefanio, noszące na ciele znaki ran Chrystusa
Bł. Anno od Aniołów, prosząca za duszami w czyśćcu cierpiącymi
Bł. Willano, pokutująca za grzechy swoje i bliźnich
Bł. Imeldo, która tęskniłaś za Jezusem-Hostią
Bł. Ingrido, zanurzona w kontemplowaniu tajemnic Bożych
Bł. Katarzyno z Racconigi, czyniąca cuda także po śmierci
Bł. Antoni Neyrot, nawracający się w niewoli u piratów na morzu
Bł. Klaro i bł. Mario, uczennice świętej Katarzyny
Bł. Sybillino, pustelnico pocieszająca strapionych
Bł. Hosanno z Kotoru, orędowniczko jedności chrześcijan
Bł. Katarzyno Jarrige, ratująca prześladowanych kapłanów
Bł. Joanno z Orvieto, zjednoczona z męką Chrystusa
Bł. Bartolo Longo, kaznodziejo różańca
Bł. Janie Józefie Lataste, apostole więźniów
Bł. Jacku Serrano i męczennicy hiszpańscy, umierający na rodzinnej ziemi Dominika
Bł. Piusie Albercie, uczący nas chować się przed ciosami Złego za tarczą modlitwy
Bł. Jacku Mario, odnowicielu naszego Zakonu
Bł. Józefie Girotti, ratujący Żydów w czasie wojny
Bł. Piotrze Jerzy Frassati, przykładzie miłosierdzia i wierności modlitwie
Bł. Michale Czartoryski, mądry wychowawco i opiekunie potrzebujących

Wszyscy Święci Świeccy naszego Zakonu, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci naszego Zakonu, módlcie się za nami.
Wszyscy Święci Pańscy, módlcie się za nami.

Wszechmogący wieczny Boże, który dozwalasz nam czcić zasługi Wszystkich Świętych naszego Zakonu, prosimy Cię, abyś nam udzielił tym obfitszych łask upragnionego zmiłowania Twego, im liczniejszych mamy pośredników. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen.