O nas

W lutym 2016 r. przy klasztorze na warszawskim Służewie odbyło się pierwsze spotkanie osób świeckich, które chcą formować się w duchowości dominikańskiej i żyć nią na co dzień. Naszym duszpasterzem został o. Dariusz Kantypowicz OP, będący wówczas także promotorem świeckich dominikanów w Polskiej Prowincji Zakonu.

Tym samym rozpoczął się proces powstawania nowej fraterni świeckich dominikanów przy klasztorze na Służewie – obok już istniejącej fraterni bł. Imeldy. Formalne utworzenie nowej, autonomicznej fraterni stało się możliwe, gdy odpowiednia liczba osób ukończyła swoją formację podstawową i złożyła przyrzeczenia wieczyste. Stało się to stosunkowo niedawno - 12 czerwca 2020 r. prowincjał polskich dominikanów, o. Paweł Kozacki OP, erygował naszą fraternię jako autonomiczną jednostkę Zakonu Dominikańskiego w Polsce.

Obecnie (rok formacyjny 2020/2021) w naszej fraterni liczącej 53 osoby mamy 7 profesów wieczystych, pozostałe 32 osoby są w formacji podstawowej: 15 osób w postulacie, 9 osób na etapie nowicjatu, pozostali – już po złożeniu przyrzeczeń czasowych. Naszym patronem jest bł. Michał Czartoryski, jeden z budowniczych i twórców klasztoru na Służewie.

Podejmujemy szereg cyklicznych inicjatyw, wśród nich spotkania z cyklu #ObserwatoriumWiary. Dużo energii wkładamy także we własną formację - zarówno indywidualną, jak i wspólnotową, aby móc jak najlepiej i w sposób rzetelny dzielić się Ewangelią z tymi, których spotykamy każdego dnia.

Uczestniczymy także w zainicjowanym przez o. Prowincjała trzyletnim programie przygotowań do jubileuszu 800-lecia przybycia do Polski braci dominikanów. W tym roku (2020/2021) nasze spotkania i inicjatywy koncentrujemy w pierwszej kolejności wokół zagadnienia studium, które jest jednym z filarów życia dominikańskiego.

Jeśli chcesz do nas dołączyć, zapraszamy do kontaktu.