Obyśmy spotkali się w niebie

Litania za zmarłych

(do prywatnego odmawiania)

Ta litania przez dziesięciolecia była znana i odmawiana przez członków Rodziny Dominikańskiej. Można odmawiać ją w całości albo we fragmentach.


Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
Chryste, usłysz nas. Chryste, wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba, Boże,  zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże, zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty, Boże, zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże, zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za zmarłymi, cierpiącymi w czyśćcu.
Matko Zakonu Kaznodziejskiego, módl się za nimi.
Królowo Różańca świętego, módl się za nimi.
Bramo niebieska, módl się za nimi.
Wspomożycielko dusz czyśćcowych, módl się za nimi.

Święty Michale Archaniele, przewodniku dusz do nieba, módl się za nimi.

Święty Dominiku, błogosławiony nasz ojcze, módl się za nimi.
Święta Katarzyno ze Sieny, nasza święta patronko, módl się za nimi.
Święty Tomaszu z Akwinu, doktorze Kościoła powszechnego, módl się za nimi.
Święta Różo z Limy, kwiecie łaski Bożej, módl się za nimi.
Święty Marcinie de Porres, wzorze pokornej miłości i ofiary, módl się za nimi.
Święty Jacku, chlubo polskiej ziemi, módl się za nimi.
Święty Wincenty Ferreriuszu, charyzmatem słowa i świętej pokuty obdarzony, módl się za nimi.
Święty Ludwiku Mario Grignion de Montfort, rodzinę świętego Dominika w niewolę Najświętszej Matki oddający, módl się za nimi.
Błogosławiony Alanie de la Roche, żarliwy krzewicielu Różańca świętego, módl się za nimi.
Wszyscy święci i święte Boże z wielkiej rodziny ojca Dominika, módlcie się za nimi.
Święty Franciszku, więzami braterskiej miłości z ojcem Dominikiem na wieki złączony, módl się za nimi.

Bądź nam miłościw, wybaw ich, Panie.
Od zła wszelkiego, wybaw ich, Panie.
Od dręczących wyrzutów sumienia, wybaw ich, Panie.
Od cierpień w czyśćcu, wybaw ich, Panie.

Przez Twoje wcielenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje narodzenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje najświętsze Imię, wybaw ich, Panie.
Przez Twój chrzest, wybaw ich, Panie.
Przez Twój święty post, wybaw ich, Panie.
Przez ustanowienie Najświętszej Eucharystii, wybaw ich, Panie.
Przez Twój krwawy pot w Ogrójcu, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje doskonałe posłuszeństwo w pełnieniu woli Ojca, wybaw ich, Panie.
Przez Twoją nieskończoną miłość, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje haniebne pojmanie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoją bolesną samotność i opuszczenie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje biczowanie i cierniem ukoronowanie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje dźwiganie krzyża i okrutnego brzemienia naszych grzechów, wybaw ich, Panie.
Przez Najświętsze Rany i Najświętszą Krew Twoją, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje dręczące pragnienie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje okrutne konanie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoją śmierć krzyżową, wybaw ich, Panie.
Przez niewyczerpane zdroje miłosierdzia, tryskające z Twego otwartego serca, wybaw ich, Panie.
Przez przebite mieczem boleści Niepokalane Serce Twojej Matki, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje zstąpienie do otchłani piekieł, wybaw ich, Panie.
Przez Twój święty pogrzeb i złożenie do grobu, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje chwalebne zmartwychwstanie, wybaw ich, Panie.
Przez Twoje wniebowstąpienie, wybaw ich, Panie.
Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw ich, Panie.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi kapłanami, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi braćmi i siostrami, poświęconymi na wyłączną służbę Bogu, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi braćmi i siostrami regułą świeckich zakonów w Twoim Kościele związanymi, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, którzy posługę Twojego Kościoła w bractwach i stowarzyszeniach świeckich wiernie wspomagali, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, którzy święte misje i dzieła miłosierdzia modlitwą i ofiarą wspomagali, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, którzy budowę i utrzymanie świątyń Pańskich ofiarnie wspomagali, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za naszymi zmarłymi rodzicami i krewnymi, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za naszymi zmarłymi przyjaciółmi i dobroczyńcami, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, z którymi łączyło nas miejsce zamieszkania i miejsce pracy, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za wszystkimi zmarłymi spoczywającymi na cmentarzach, które nawiedzamy, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za wszystkimi, którzy oddali swoje życie za Ojczyznę i bliźnich, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za tragicznie zmarłymi: ofiarami wojen, zbrodni, klęsk żywiołowych, katastrof i wypadków, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za wszystkimi, którzy zmarli nagle, bez pojednania się z Tobą w sakramentach świętych, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, którzy są pozbawieni modlitewnej pamięci ze strony krewnych i przyjaciół, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za wszystkimi zmarłymi, którzy nieśli za życia ciężar choroby, kalectwa, prześladowania i samotności, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, którzy swoje życie spędzili w więzieniach, przebacz im ich winy i stań się dla nich wieczną wolnością, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, których życie upłynęło w ciemnościach chorób psychicznych, przywróć im wiekuistą świadomość dzieci Bożych, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za tymi, których rozpacz, choroby, tragiczne okoliczności, alkohol, narkotyki czy inne uzależnienia pchnęły do samobójczej śmierci, a którzy cierpią teraz w czyśćcu za brak ufności w Twoje miłosierdzie – okaż im swoją łaskę, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi kobietami obarczonymi okrutnym brzemieniem dzieciobójstwa, ze współwinnymi tych zbrodni – okaż im, Panie, swoje miłosierdzie, a niewinne ofiary podeptanego macierzyństwa racz obdarzyć życiem wiecznym, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, ośmielamy się prosić Cię za zmarłymi niosącymi przed oblicze Twojej sprawiedliwości grzechy wołające o pomstę do nieba; niech zaświeci im nadzieja przebaczenia, wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za zmarłymi, którzy wyrządzili nam jakiekolwiek krzywdy i zło; przebaczamy im z serca, jak i Ty, Panie, przebaczasz nam nasze grzechy i prosisz Ojca Przedwiecznego o darowanie win Twoim prześladowcom – niech i oni dostąpią Twojego miłosierdzia! Wybaw ich od ognia czyśćcowego.

Panie Jezu, Odkupicielu nasz, prosimy Cię za wszystkimi wiernymi zmarłymi, a zwłaszcza za tymi, którzy dzisiaj stają przed Twoim majestatem, bądź im, Panie, Sędzią miłosiernym! Wybaw ich od ognia czyśćcowego.


Panie Jezu, Odkupicielu nasz, pomni na nieuchronność naszej śmierci, już teraz powierzamy Ci z ufnością tę ostatnią godzinę, w której przyjdzie nam zdać rachunek z przykazania miłości. Wspomóż nas, Panie, łaską doskonałego żalu za grzechy i niezachwianą wiarą w Twoje nieskończone miłosierdzie, daj nam wszystkim nadzieję zmartwychwstania do życia wiecznego w Twojej Boskiej chwale.


Panie Jezu Chryste, Ty poniosłeś na krzyżu nasz grzech i na krzyżu zwyciężyłeś śmierć. Przez Twoją Najświętszą Krew i przez chwałę zmartwychwstania otworzyłeś nam bramy niebios i stałeś się jedyną nadzieją dusz w czyśćcu cierpiących. Zechciej, Panie, przyjął ofiarę przebitego serca Najświętszej Matki. W Jej macierzyńskie dłonie składamy dzisiaj wszystkie akty zadośćuczynienia i uwielbienia, zanoszone do Ciebie przez wieki w rodzinie świętego ojca Dominika. Spójrz, Panie, na czerwień krwi, zdobiącą białe szaty naszych męczenników za wiarę. Niech ich krew zjednoczy się z Twoją Najświętszą Krwią. Niech ich ofiara stanie się Twoją chwałą i przyczyni do wybawienia stęsknionych za odwieczną Miłością dusz naszych zmarłych, którzy z nadzieją oczekują wejścia do chwały, gdzie Ty wraz z Ojcem i Duchem Świętym żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen.


Królowo Różańca świętego, prosimy Cię, pomnij na Chrystusowy testament, który uczynił Cię pod krzyżem naszą Matką. Pochyl się, Niepokalana Maryjo, nad otchłanią czyśćcowego cierpienia naszych zmarłych braci i sióstr. Podaj im Twój sznur różańcowych pereł, który stał się nieprzemijającą chwałą i ozdobą Zakonu naszego ojca Dominika. W tym świętym różańcu łączą się błagalne modlitwy całego Kościoła Chrystusowego – Twoich synów i córek pielgrzymujących na ziemi, podlegających boleści oczyszczenia i tych tryumfujących w wiecznej chwale naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.