Polscy dominikanie po 800 latach

W poniedziałek, 24 kwietnia 2023 r., w Centrum Prawa Kanonicznego Wydziału Prawa i Administracji UW odbył się wykład prowincjała polskich dominikanów, o. Łukasza Wiśniewskiego, na temat wyzwań i perspektyw stojących przed Polską Prowincją Zakonu w kontekście jej 800-lecia. 

Organizatorem i pomysłodawcą spotkania była prof. Dobrochna Bach-Golecka z naszej fraterni, pracownik Wydziału. Nie mogło więc zabraknąć tam i naszej fraternianej ekipy.

Ojciec Łukasz zarysował najpierw historię powstania dominikanów w XIII wieku. W drugiej części wystąpienia mówił o podstawowych elementach demokracji obecnych w rządzeniu Zakonem. Wskazywał, że taka forma sprawowania rządów jest przede wszystkim wyrazem braterstwa i duchowości naszego Zakonu. W ostatniej części swojego wykładu przybliżył kontekst polskiej prowincji Zakonu i wymienił kilka wyzwań, które widzi w najbliższym czasie. Wśród nich wskazał na potrzebę poszukiwania nowych sposobów głoszenia Ewangelii wobec postępującej sekularyzacji, także z zaangażowaniem w tę misję świeckich dominikanów, oraz na konieczność wzmocnienia dominikańskiej obecności w Ukrainie.

Po wykładzie była okazja do wzniesienia jubileuszowego toastu na cześć polskich dominikanów i krótkich rozmów kuluarowych.