Pomóż nam być Kościołem wychodzącym


Poniżej tekst modlitwy, którą odmówił Franciszek:

Nasz Boże i Ojcze, Ty przez Jezusa Chrystusa
ustanowiłeś Kościół na fundamencie Apostołów,
aby – prowadzony przez Ducha Świętego –
był w świecie znakiem i narzędziem Twojej miłosiernej miłości!
Dziękujemy Ci za dary, którymi obdarzyłeś Kościół w Limie.
Dziękujemy Ci szczególnie za kwiaty świętości, które zakwitły na tej ziemi.
Nasz diecezjalny Kościół, użyźniony apostolską pracą świętego Turybiusza z Mogrovejo,
rozwinął się przez modlitwę, pokutę i miłość
świętej Róży z Limy i świętego Marcina de Porres,
został ozdobiony misyjną gorliwością świętego Franciszka Solano
i pokorną służbą świętego Jana Macíasa,
pobłogosławiony świadectwem chrześcijańskiego życia wielu braci wiernych Ewangelii
i wdzięczny za Twoje działanie w dziejach,
błaga Cię, by mógł być wierny otrzymanemu dziedzictwu.
Pomóż nam być Kościołem wychodzącym,
będącym blisko wszystkich, zwłaszcza tych mniej uprzywilejowanych.
Naucz nas być misyjnymi uczniami Jezusa Chrystusa, Pana Cudów,
żyjącymi miłością, dążącymi do jedności i czyniącymi miłosierdzie,
abyśmy chronieni przez wstawiennictwo Matki Bożej, Gwiazdy ewangelizacji,
żyli i głosili światu radość Ewangelii.
Amen.