Śladami błogosławionego Michała

W dniach 1-4 maja 2019 kilkanaście osób z naszej powstającej fraterni wzięło udział w parafialnej pielgrzymce śladami błogosławionego Michała Czartoryskiego po jego rodzinnych stronach.

Pod kierunkiem o. Dariusza Kantypowicza, naszego duszpasterza i badacza dziejów bł. Michała, promotora jego kultu, wraz z kilkunastoma innymi pielgrzymami odwiedziliśmy Jarosław, Pełkinie, Zarzecze, Przemyśl i Sieniawę.

Pierwszego dnia mieliśmy niepowtarzalną okazję zwiedzić pałac Czartoryskich w Pełkiniach. Byliśmy m.in. w pokoju, w którym prawdopodobnie urodził się i spędził dziecięce lata bł. Michał. Po pałacu oprowadzał nas Witold Czartoryski, stryjeczny wnuk o. Michała, który specjalnie przyjechał na spotkanie z nami z Konstancina-Jeziorny. Przy figurze Matki Bożej, znajdującej się w ogrodzie pałacu, zaśpiewaliśmy litanię loretańską, modląc się za całą rodzinę Czartoryskich, a następnie uczestniczyliśmy we Mszy świętej w kościele parafialnym. Dużą radość sprawiło nam to, że przed każdą Mszą parafianie z Pełkiń odmawiają codziennie modlitwę do bł. Michała - i, jak nas zapewniono, korzystają z niej nie tylko w kościele, ale także w swoich codziennych sprawach.

Kolejnego dnia odwiedziliśmy Zarzecze - siedzibę rodową Dzieduszyckich, z których pochodziła mama bł. Michała, Jadwiga, tercjarka dominikańska. Po pałacu i Muzem Dzieduszyckich oprowadzała nas p. Krystyna Dzieduszycka. Popołudnie wypełniło nam zwiedzanie Jarosławia, w tym kolegiaty, w której bł. Michał został ochrzczony, i cerkwi grekokatolickiej. Głównym punktem był jednak pobyt w bazylice Matki Bożej Bolesnej w Jarosławiu, w której pracują bracia dominikanie; to tu bł. Michał w 1931 r. przyjął święcenia kapłańskie. W głównym ołtarzu bazyliki jarosławskiej znajduje się czczona w tym miejscu od kilkuset lat łaskami slynąca figura Piety - Matki Bożej Bolesnej z ciałem Jezusa zdjętym z krzyża. Przed tą figurą modliliśmy się podczas nabożeństwa majowego i Mszy świętej.

Trzeci dzień pielgrzymki spędziliśmy w Przemyślu. To miasto związane z postaciami przynajmniej trzech świętych: św. bp. Józefa Sebastiana Pelczara, bł. ks. Jana Balickiego oraz bł. o. Augusta Czartoryskiego. Ta ostatnia postać to nieprzypadkowa zbieżność nazwisk; chociaż August i Michał nie byli ze sobą blisko spokrewnieni, mieli wspólnych przodków kilka pokoleń wcześniej. Modliliśmy się przy grobie bł. Augusta Czartoryskiego, znajdującym się w kościele salezjanów w Przemyślu. Odwiedziliśmy także teren dawnego klasztoru dominikańskiego, modliliśmy się także w katedrze grekokatolickiej. Ważnym punktem tego dnia była także Msza sprawowana przez naszych dominikańskich duszpasterzy przy jednym z bocznych ołtarzy w łacińskiej katedrze przemyskiej, w którym znajduje się i odbiera cześć figura Matki Bożej Jackowej, związanej z legendą o ucieczce św. Jacka Odrowąża z Kijowa. W uroczystość Matki Bożej Królowej Polski modliliśmy się szczególnie za naszą Ojczyznę.

Ostatniego dnia gościliśmy m.in. w Sieniawie. W krypcie tego kościoła spoczywa kilkunastu członków rodziny Czartoryskich; to tutaj spoczywało także ciało Augusta Czartoryskiego do czasu jego beatyfikacji, która miała miejsce w roku 2004. Ostatnim punktem pielgrzymki była wizyta w bazylice Matki Bożej Pocieszenia w Leżajsku. Mieliśmy okazję poznać bardzo ciekawą historię tego miejsca i kultu obrazu Matki Bożej, posłuchaliśmy też niezapomnianego koncertu na organach, z których bazylika w Leżajsku słynie na całą Europę.

Dzięki poznawaniu historii rodzin Czartoryskich i Dzieduszyckich, a także dzięki wspólnej modlitwie mogliśmy jeszcze lepiej poznać sylwetkę duchową o. Michała, dzięki czemu stał się nam jeszcze bliższy. W ten sposób zainaugurowaliśmy służewskie i fraterniane obchody 20. rocznicy beatyfikacji o. Michała (13 czerwca 1999 r.) i zbliżającej się 75. rocznicy jego męczeńskiej śmierci (6 września 1944 r.).

Fotorelację z pielgrzymki można znaleźć w dwóch częściach: pod tym linkiem oraz pod tym linkiem.

Przejdź do fotogalerii
część pierwsza - część druga