Strzałka czasu ma tylko jeden kierunek

Podczas spotkania otwartego 28 września 2022 r. naszym gościem był p. dr Piotr Kociński, który podjął temat „Człowiek a technologia – wyzwania i zagrożenia”.

Słuchaliśmy, a potem także rozmawialiśmy m.in. o tym, czy nasza zależność od technologii jest źródłem nadziei i nowych możliwości, czy także poważnych obaw? Dlaczego nie zawsze warto kupować nowe modele urządzeń zaraz po ich premierze rynkowej?

O rozwoju medycyny, technologii prowadzenia działań bojowych, przetwarzania informacji oraz produkcji i przenoszenia na odległość energii, a także o tym, jakie zasługi po ponad 700 latach dla dzisiejszego postępu technologicznego ma św. Albert Wielki i jakie znaczenie w kształceniu i pracy inżynierów, technologów i polityków ma świadomość ciągłości pewnych procesów i przekazywanie trwałych wartości - to były bardzo inspirujące treści i ciekawe spojrzenie doświadczonego praktyka.

Rozmawialiśmy również o tym, że postępu technologicznego nie da się uniknąć i nie ma powodów, aby się przed nim bronić, a także o zmianach klimatu, wyzwaniach stojących przed edukacją i wychowaniem kolejnych pokoleń, odpowiedzialności polityków i ograniczeniach poszukiwań naukowych.

Ucieszyliśmy się także z obecności kilku osób, które od krótszego lub dłuższego czasu przyglądają się naszej fraterni i być może w przyszłości postanowią do nas dołączyć. Kolejne spotkanie otwarte – 19 października.