Credo eucharystyczne

Nikolett myślała o przygotowaniu takiego tekstu od blisko 20 lat – w tym roku tekst wreszcie powstał. Został on zweryfikowany przez grupę teologów i zaakceptowany jako zgodny z nauką Kościoła.

Tak autorka wyjaśnia ideę opracowania Credo: „Myślę, że prawdziwa i rzeczywista obecność Chrystusa w Eucharystii dla wielu osób nie jest oczywista. Jak uczy Kościół, Eucharystia jest «źródłem i szczytem» naszego chrześcijańskiego życia – ale nie ma o niej nic w naszym wyznaniu wiary. Dlatego postanowiłam napisać najkrótsze możliwe streszczenie naszej katolickiej wiary w Eucharystię, aby każdy mógł je przeczytać i w łatwy sposób poznać to, co najważniejsze w nauczaniu Kościoła na ten temat. Wyczerpujące i bogate wyjaśnienia można znaleźć oczywiście w Katechizmie Kościoła Katolickiego i innych dokumentach Kościoła, ale brakowało mi krótkiego streszczenia”.

Tekst eucharystycznego Credo został przetłumaczony na 9 języków (angielski, hiszpański, włoski, niemiecki, portugalski, słowacki, polski, francuski i oczywiście węgierski). Polskie tłumaczenie prezentujemy poniżej:


Wierzę i wyznaję, że mocą Słowa Bożego w Eucharystii i mocą Ducha Świętego, poprzez posługę kapłana, rzeczywiście jest obecny Zmartwychwstały i Żywy Jezus Chrystus.

Uwielbiamy Tego, który w tym sakramencie dał nam Samego Siebie. Wierzę, że każda msza święta jest ofiarą, w której urzeczywistnia się jedyna, doskonała i niepowtarzalna ofiara krzyżowa Chrystusa.

Wierzę, że pod dwiema postaciami Najświętszego Sakramentu, w przeistoczonym chlebie i winie jest obecny cały Chrystus.

Wierzę, że obecny w Eucharystii Jezus Chrystus jest odwiecznym Synem Boga, prawdziwym Bogiem i prawdziwym człowiekiem, który żyje w nierozerwalnej jedności z Ojcem i Duchem Świętym.

Wierzę, że komunia święta jest osobistym spotkaniem z Jezusem. Eucharystia jest sakramentem miłości, źródłem i szczytem naszego życia chrześcijańskiego. Amen.