Katarzyna sześć wieków później

W gronie ponad 70 przedstawicieli większości fraterni w Polsce uczestniczyliśmy dziś w spotkaniu formacyjnym, poświęconym w całości postaci i dziedzictwo św. Katarzyny ze Sieny, patronki świeckich dominikanów.

To niezwykłe odkrywać, jak bardzo jej działalność może inspirować nas dzisiaj, ponad 600 lat później. I wielka radość, że mimo pandemii możemy się spotykać w tak niezwykłym gronie międzyfraternianym. 

Naszymi przewodnikami po myśli i dziedzictwie św. Katarzyny byli o. dr Hieronim Kaczmarek OP z klasztoru w Gdańsku oraz o. dr Wojciech Prus OP z klasztoru poznańskiego.

Dziękujemy za to spotkanie!