Mrówka poznająca słonia
Czym jest mistyka? Czy trzeba prosić o nadzwyczajne dary, aby spotkać i poznać Boga? Co zostawili nam w dziedzictwie nasi dominikańscy mistycy – Mistrz Eckhart, Jan Tauler, Henryk Suzo czy... Tomasz z Akwinu? Czy dzięki nim więcej o Bogu wiemy, czy więcej... nie wiemy? I jak z tego – skądinąd często trudnego w zrozumieniu – dziedzictwa mistyków dominikańskich korzystać dzisiaj, w trzeciej dekadzie XXI wieku, żyjąc w świecie i mając przed sobą zadanie spotykania Pana Boga w zwykłej codzienności?


W gronie blisko 70 osób z większości fraterni w Polsce i nie tylko (byli wśród nas także goście ze Lwowa) uczestniczyliśmy 6 lutego 2021 r. w online'owym spotkaniu formacyjnym, na które zaprosiliśmy o. Szymona Popławskiego OP, submagistra braci nowicjuszy, teologa i kaznodzieję. Ojciec Szymon opowiadał nie tylko o mistykach znad Renu, ale i o swoim osobistym doświadczeniu zmagania się z ich dziełami.


To wielka łaska, że możemy pogłębiać znajomość naszej dominikańskiej historii, by twórczo ją podejmować i pisać kolejne rozdziały. Spotkanie wokół studium (i ze studium) w tak licznym gronie, wspólna modlitwa, dzielenie się swoimi poszukiwaniami, zwyczajna radość z tego, że możemy się zobaczyć mimo dużych odległości – Bogu niech będą dzięki! A nasi święci i błogosławieni mistycy niech wspierają nas w spotykaniu Pana Boga, uwielbianiu Go i niesienia Go tym, którzy na Niego czekają, nie zawsze o tym wiedząc.