Na nowo posłani do Warszawy i dalej!
Dziś nasz Zakon obchodzi 804. urodziny :)
22 grudnia 1216 r. papież Honoriusz III zatwierdził istnienie zakonu kaznodziejów, do którego miłosierny Bóg zaprosił także i nas wiele wieków później.

Podczas sprawowanej dziś na Służewie Mszy roratniej kard. Kazimierz Nycz, arcybiskup metropolita warszawski, przed relikwiami naszego Założyciela odmówił modlitwę posłania Rodziny Dominikańskiej. Czujemy się wezwani do odnowienia naszej gorliwości i wierności obranej drodze śladami Dominika!


Boże bogaty w miłosierdzie! Ty zechciałeś, by Twój Jednorodzony Syn przyjął ciało z Maryi Dziewicy i zamieszkał wśród nas. Ty pragniesz uczynić z naszych serc mieszkanie dla Twojego Ducha. Ty przez wieki wybierasz w swej niezgłębionej Opatrzności ludzi, których powołujesz do odważnego głoszenia Ewangelii pokoju i świadczenia o Twojej bliskości wobec każdego człowieka.

Dziękujemy Ci za dar świętego ojca Dominika, którego wezwałeś do przepowiadania Dobrej Nowiny. Jego przykład pociąga do dziś kolejnych synów i córki, idących jego śladami dzięki zakonowi, który założył, by nieść orędzie zbawienia na krańce świata. Boże, bądź uwielbiony w darze ponad ośmiuset lat istnienia Zakonu Kaznodziejów, w jego wierności otrzymanemu charyzmatowi, w jego posłudze dla Kościoła i w Kościele.

Prosimy Cię, poślij dziś na nowo Kaznodziejów na krańce świata. Obdarz ich swoim błogosławieństwem i spraw, aby dzięki orędownictwu pierwszego z braci kaznodziejów wiernie głosili Ewangelię światu i docierali z nią do tych, którzy na nią czekają w Warszawie i wszędzie tam, gdzie ich poprowadzi Twój Duch. Umocnij duchowych synów i córki świętego Dominika, braci i mniszki, świeckich i konsekrowanych, aby z mocą wskazywali światu na Chrystusa – Słowo, które zechciało zamieszkać wśród nas. Niech orędownictwo świętego Dominika nam dopomaga, abyśmy kiedyś razem z nim mogli radować się oglądaniem blasku Twej chwały w niebie przez wszystkie wieki wieków. Amen.