Podwójny jubileusz Akwinaty

Na prośbę generała naszego Zakonu Stolica Apostolska udzieliła przywileju odpustu zupełnego każdemu, kto będzie uczestniczyć w celebracjach związanych z podwójnym jubileuszem św. Tomasza (18 lipca 2023 r. – 700. rocznica kanonizacji; 7 marca 2024 r. – 750. rocznica jego śmierci), który potrwa od 28 stycznia 2023 r. aż do 28 stycznia 2025 r.

By uzyskać odpust w czasie jubileuszu – oprócz spełnienia zwykłych warunków – należy odwiedzić dowolną świątynię braci Zakonu Kaznodziejskiego i tam pobożnie wziąć udział w ceremoniach jubileuszowych lub przynajmniej przez odpowiednio długi czas oddać się pobożnym rozmyślaniom zakończonym Modlitwą Pańską, symbolem wiary oraz wezwaniem do Najświętszej Marii Panny i świętego Tomasza z Akwinu. Osoby starsze, wszyscy chorzy i ci, którzy nie mogą opuścić domu z poważnej przyczyny, na równi z innymi mogą uzyskać odpust pod zwykłymi warunkami, jeśli trwając przed jakimkolwiek wizerunkiem świętego Tomasza z Akwinu będą duchowo łączyć się z obchodami jubileuszowymi, a także ofiarują miłosiernemu Bogu własne modlitwy i cierpienia lub niewygody.

Ojciec Gerard Francisco Timoner III OP, generał Zakonu, w swoim liście z 25 stycznia 2023 r., w którym informuje o ustanowieniu specjalnego odpustu zupełnego z okazji jubileuszu, w ten sposób pisze o świętym Tomaszu: "Jak zauważył św. Paweł VI, Doktor Anielski pojmował «relację między całym porządkiem stworzonym a porządkiem prawd religijnych, a zwłaszcza orędzia chrześcijańskiego» nie w kategoriach opozycji, ale pewnej uporządkowanej harmonii: «Łaska nie pomniejsza natury, ale doprowadza ją do jej pełni, podczas gdy natura jest podporządkowana łasce, rozum wierze, a miłość ludzka miłości Bożej». Ponadto, będąc w pełni wierny św. Dominikowi, który albo rozmawiał z Bogiem (modlitwa), albo o Bogu (przepowiadanie), Tomasz pokazał, jak w owocny sposób utrzymać napięcie między wymiarem kontemplacyjnym (studium i wspólna modlitwa) i apostolskim naszego dominikańskiego życia: «Bo jak lepiej jest oświecać, niż tylko świecić, tak też lepiej jest dawać innym owoce swojej kontemplacji, niż tylko kontemplować».