Przyobleczeni w Chrystusa
Wspominamy dziś bł. Reginalda z Orleanu, przez którego Maryja ofiarowała Zakonowi Dominikańskiemu szkaplerz.
Bracia i mniszki noszą go jako część habitu; my - jako świeccy - nosimy go pod ubraniem w formie przystosowanej do naszego życia: jako dwa kawałki białego materiału lub w formie medalika.
To wyraz naszego oddania się pod opiekę Maryi, zaufania Jej orędownictwu i pragnienia, aby jak Ona słuchać słowa Bożego, przyjmować je i wypełniać życiem.

W dniu obłóczyn każdy z nas usłyszał taką zachętę:


Przyjmij ten szkaplerz, znak włączenia do Rodziny Dominikańskiej jako świecki Zakonu Kaznodziejskiego, i z pomocą Dziewicy Maryi, Matki Miłosierdzia, tak postępuj, abyś za wstawiennictwem samej Bogarodzicy starał się codziennie przyoblekać w Chrystusa i ukazywać Go żyjącego w tobie, na chwałę Trójcy Świętej i dla dobra Kościoła i ludzi.A więcej o bł. Reginaldzie - tutaj:

https://swieccy.dominikanie.pl/2015/02/12/legendy-o-bl-reginaldzie-z-orleanu/