Społeczne aspekty spożywania alkoholu

W środę, 23 listopada 2022 r., zaprosiliśmy na nasze fraterniane spotkanie pana doktora Leszka Wiwałę, który naukowo i zawodowo zajmuje się nierejestrowaną gospodarką (tzw. "szarą strefą"), społeczną i ekonomiczną oceną skutków regulacji oraz rynkiem wyrobów akcyzowych.

Nasz Gość bardzo ciekawie opowiadał o społecznych (i nie tylko) aspektach spożywania alkoholu w Polsce (m.in. o przemocy domowej, konsekwencjach zdrowotnych, śmiertelności, wpływie na rynek pracy), przytaczał liczne statystyki i odpowiadał na wiele naszych pytań, pokazując przy tym, że sięganie po alkohol (albo rezygnację z niego) można widzieć także jako jeden z elementów walki duchowej.